lg-png-150
شهر

زمین تجاری مسکونی با جوازو سند و بنا در تنکابن

3500000000میلیون تومان

ویژگی‌ها

زمین با کاربری مسکونی تجاری
دارای سند تک برگ
داخل بافت و بر خیابان اصلی
بر زمین 13 متر
جواز ساخت 400 متر مسکونی و 80 متر تجاری
خرم آباد آبکله سربزرگ
دارای فونداسیون و سقف اول

خرید زمین شهرکی نزدیک دریا در تنکابن

خرید زمین با ویو ابدی در تنکابن

خرید زمین با موقعیت عالی در سیاورز تنکابن

خرید زمین داخل بافت 271 متری در رامسر

خرید زمین نزدیک دریا در نیاسته رامسر

خرید زمین 490 متری با موقعیت عالی در رامسر

خرید زمین در کتالم رامسر

خرید زمین اکازیون در لپاسرک رامسر

خرید زمین با سند شش دانگ در کتالم رامسر

خرید زمین 175 متری با ویو عالی در اربکله رامسر