نام روستا: لیماک        دهستان: چهل شهید

جمعیت: 1200 نفر        فاصله تا بخش: 16.5 کیلومتر       فاصله تا شهر: 16.5 کیلومتر       راه زمینی: آسفالته

امور زیر بنائی روستای لیماک:

آب آشامیدنی: دارد        برق: دارد       گاز: دارد        تلفن: دارد

مراکز بهداشتی و درمانی روستای لیماک:

درمانگاه: ندارد        داروخانه: ندارد        حمام: ندارد        خانه بهداشت: دارد

پزشک: ندارد       بهداشت یار: دارد        بهورز: دارد       سایر:-

مراکز اجتماعی انتظامی لیماک رامسر:

پاسگاه انتظامی: ندارد        پایگاه مقاومت بسیج: دارد        شورای اسلامی: دارد

مراکز مخابرات و ارتباطات:

مرکز مخابراتی: دارد         دفتر مخابراتی: ندارد        پوشش تلویزیونی:دارد 

پوشش رادیوئی: دارد         پوشش تلفن همراه: دارد        سایر:-

اماکن روستای لیماک رامسر:

مدارس:  ابتدائی: دارد        راهنمائی: دارد        دبیرستان: ندارد

مسجد: ندارد       امام زاده: ندارد        تکیه: ندارد        کتابخانه: ندارد        خدمات بهزیستی: ندارد

مهد کودک: ندارد        آثار تاریخی: ندارد        ورزشگاه:        سالن ورزشی:ندارد       

نانوائی: دارد        دفتر شورای اسلامی:دارد        مرکز خدمات کشاورزی:ندارد

شرکت تعاونی روستائی: دارد        جنگلبانی:ندارد        خانه بهداشت دام:ندارد

فروشندگی نفت: دارد        سایر: بانک کشاورزی-بانک صادرات-انبار تعاونی 2

مراکز اقتصادی کشاورزی روستای لیماک رامسر:

شغل: کشاورزی

نوع کشت:   آبی:دارد        دیم:دارد

نحوه تامین آب کشاورزی: ثقلی        تعداد چاه:

کارخانجات، کارگاهها، شرکت های تولیدی:

چایسازی:دارد        برنجکوبی: ندارد        چوب بری: دارد

پرورش ماهی: ندارد        مرغداری: ندارد        دامداری:  دارد سنتی

پرورش گل و گیاه:دارد        بلوک زنی:ندارد        نمدمالی: ندارد

سایر: تولیدات اصلی:مرکبات-کیوی-چای-برنج